Başkanımız Ömer Karadeniz Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Toplantısı'na Katıldı

29 Nisan 2020 Çarşamba günü T.O.B.B. Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Toplantısı zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıda COVID-19 salgın hastalığına karşı alınan ekonomik önlemler, bu önlemlerin plastik, kauçuk ve kompozit sektörleri ile ilişkilendirilmesi konusu ele alınmış, meclis üyelerinin katkılarıyla salgının sektöre etkisi ve ekonominin tekrar canlanma sürecinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Sözlerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, İstanbul Sanayi Odası ve ülkemideki diğer sanayi ve ticaret odalarına, ayrıca bütün Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür ederek başlayan PLASFED Başkanımız Ömer Karadeniz, ısrarla mücbir sebep konusunun üzerinde durduğumuzu, bu konunun İstanbul Sanayi Odası ve diğer STK’lar ile yapılan toplantılarda hep dile getirildiğini ancak gerekli karşılığın alınamadığını söyledi. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini söyleyen Karadeniz, bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu, Türkiye’de üretime ve imalat sanayine önem verilerek Ekonomik İstikrar Kalkınma Önlem paketinde tüm imalatın kapsam dahiline alınması gerektiğini vurguladı.

Ömer Karadeniz, pakette SGK, KDV ve muhtasar ödemelerinin ötelenmesi ve benzeri konuların olduğunu fakat bunların birçoğunun plastik sektörünün kullanımı açısından engeller barındırdığının altını çizip “En önemlisi SGK, KDV ve muhtasar gibi kamu mali yükümlülüklerinin ötelenmesi desteğinden plastik sanayi başta olmak üzere imalat sanayinin neredeyse tamamı yararlanamayacaktır” dedi. Kısa ödeme çalışma konusuna da değinen Ömer Karadeniz, kısa çalışma ödeneğinin en az 6 aya çıkarılması gerektiği, GEKAP uygulamasının 2021 yılına ertelenmesi, imalat sanayinin finansmana erişimini sağlamak adına KGF olanaklarının daha da genişletilmesi ve Covid-19 salgının iş kazaları ile ilişkilendirilmemesi konularının öneminin göz ardı edilmemesini belirtti. Plastik sektörünün enerjiyi en çok kullanan sektörlerin başında geldiğini de söyleyen Karadeniz, plastik ve diğer sektörlerin Covid-19 salgını nedeniyle zor süreçte olduğunu, ihracat baz alındığında 2020 yılında bir düşüş beklenildiğini ifade etmiş  2021 yılında göreceli olarak toparlanılmasını beklediğini söylemiştir.

PAGDER Başkanı Sayın Selçuk Gülsün de toplantıda söz alarak ülke kaynaklarının yetersizliğine dikkat çekti ve en düşük dolar rezervi ile böyle zor bir sürece girilmesi, ihtiyaç duyulana cevap vermede kısıtlılık yaşatacaktır dedi. Bu dönemde sanayicinin derdinin maliyetler olduğunu ifade eden Selçuk Gülsün, birim başına elde edilecek hasılatların düşmesiyle karlılığın da azalıp bir de düşen ortamda stokları yönetmenin güçlüğü ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı oldukça verimli geçen toplantının sonunda tekrar söz alan PLASFED Başkanımız Ömer Karadeniz, Sektörü ayakta tutabilmek adına STK’ların bu dönemde özellikle birlikte hareket etmesinin çok önemli olduğunu ve bu şekilde kamu otoritelerine gidilebileceğini söyledi.