Yatırım teşvik belgesi işlemleri E-TUYS sistemi üzerinden yürütülecek

Kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması hususunda çalışma başlatılmıştır.

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm süreçlerin Teşvik Uygulama ve Yabancı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla yürütülmesi amacını taşıyan projenin ilk aşamasını yatırımcılar adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği 31 Mayıs 2018 tarihli 30437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İkinci aşamada ise yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü müracaatın elektronik ortamda alınmasını sağlanarak, kağıt ortamında evrak akışı uygulamasına son verilecektir.  Bu kapsamda daYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/2 sayılı 10 Haziran tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkinlendirme başvurusu talebi Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilecektir. İlgili tarihten sonra gerçekleştirilecek yeni belge müracaatlarının sonuçlandırılmasında tek yetkili Bakanlık olacaktır. Dolayısıyla Yerel Birimler’in yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni müracaat kabul etmesi mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan 01 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği 5. Maddesi çerçevesinde yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderilen; "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu", "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu", "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" dokümanlarının kağıt ortamında alınması uygulamasına son verilmiş olup, söz konusu dokümanlarda talep edilen bilgilerin yetkilendirilen kişiler tarafından E-TUYS ortamında iletilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin mevzuat düzenlemelerini bağlantıdan takip edebilirsiniz.