Başkanımız Ömer KARADENİZ'in MonDes Global Şubat 2022 Sayısındakii Söyleşisi

Federasyon Başkanımız Ömer KARADENİZ'in MonDes Global Şubat 2022 sayısındaki söyleşisi için;

Haber Linki: tıklayınız